KHOA NGOẠI NGỮ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG


Tầng 12A, tòa nhà Hồ Gươm, số 102 đường Trần Phú, 

Quận Hà Đông - TP. Hà Nội.

Điện thoại: 081.6666.119


Website: https://khoangoaingutrungvuong.edu.vn

                 https://tuyensinhquocgia.com


Email: tuyensinhquocgia102@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/khoangoaingudhtrungvuong