Một số hình ảnh về hoạt động ngoại khoá của sinh viên khoa ngoại ngữ

Trải nghiệm không gian văn hoá, lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám 

Chào mừng các tân sinh viên khoa Ngoại ngữ - Khoá 14

Trải nghiệm mô hình doanh nghiệp tại LG DISPLAY Việt Nam Hải Phòng 

Câu lạc bộ thư pháp

Ngày văn hoá Hàn Quốc tại TV-Uni

1977 VLOG giao lưu cùng sinh viên TV-Uni

TV-Uni Xuân yêu thương

Viện Quản trị Sáng tạo đơn vị đồng hành và tài trợ cho sinh viên khoa Ngoại ngữ

Phản hồi của sinh viên