CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

Số lượng và tiêu chí nhận học bổng

Ngành Ngôn ngữ Anh

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc

Với học bổng 100% học phí:

Với học bổng 50% học phí: 

Link đăng ký xét học bổng

 https://forms.gle/MS3x7YHZdrS5tDqV8

Hồ sơ đăng ký xét học bổng gồm

Hình thức đăng ký

Các quy định khác

Bạn có sẵn sàng vào TV-Uni và nhận học bổng toàn khoá học?

Link đăng ký xét học bạ ONLINE:

https://forms.gle/MS3x7YHZdrS5tDqV8

Wesite:

https://www.khoangoaingutrungvuong.edu.vn

https://tuyensinhquocgia.com